Billeder af installation

 

El kedel rejses den 15. januar 2024

15. maj 2024

Elkedlen er ved at være færdigmonteret, både på el- og maskinsiden.

Den bliver dog ikke idriftsat før til september. Dette skyldes at Radius ikke kan spændingssætte vores højspændingskabel før til den tid.

Budgettet for elkedlen og akkumuleringstanken holder sig inden for de rammer, der blev opstillet ved projektets opstart.

//