Udgravning til fundament til ny akkumuleringstank

Ny varmepumpebygning samt energioptagere

Opstart stålarbejde akkumuleringstank

4. januar 2024
Hermed en opdatering af projektet, der efterhånden er igang på flere områder.

El kedel. Tjæreborg Industri er ved at lave rør- og pumpeinstallationer til el kedlen.
El arbejdet går igang i januar.
El kedlen forventes leveret i januar.

Akkumuleringstanken: Stålarbejdet blev påbegyndt den 2. januar. Opførslen af tanken forventes at vare indtil medio marts.
Vandpåfyldningen af tanken påbegyndes medio februar.

Bygning. Opførslen af den nye bygning til varmepumpen, samt støbning af fundamenter til energioptagerne, påbegyndes den 15. januar.

Højspændingsforbindelsen.  Højspændingskablet er trukket fra Håndværkervej til
Gl. Dalbyvej, der mangler at blive trukket fra Gl. Dalbyvej og frem til Lyngerup friluftsstation.
Der har været en del problemer med kabeltrækket, da foringsrøret hvori højspændingskablerne skulle trækkes, var trykket ovalt nogle steder. Det medfører at der skulle graves op de steder hvor foringsrøret var klemt. Det har dog været vanskelig at komme ind på markerne, da de var meget bløde efter den megen regn, der er kommet.
Vi forventer, at det sidste kabeltræk snart kan gennemføres.

Radius / Nexel har desværre meddelt at højspændingskablet først kan spændingssættes til juli/august, da der er meget lang leveringstid på de komponenter, der bruges til at lave et nyt afgangsfelt i friluftsstationen.
Dette udsætter idriftsættelsen af el kedlen og elvarmepumpen til august.

Budget. Da vi har fået priser på de store udbud, kan vi se at projektet følger vores budget.

Der installere kameraer, så byggeriet kan følges her på hjemmesiden, de installeres i uge 3.

Orienteringen på denne side bliver afløst af selvstændige menuer for de enkelte delprojekter. I disse menuer vil der blive orienteret samt blive oplagt billeder.

30. november
Der er kommet 4 tilbud på opførelse af den nye bygning.
Valget blev at Spjald Tømrer opfører vores nye elvarme pumpe bygning.

20. oktober
En foreløbig opdatering på projektets stage pr. d.d.
Varmepumpebygningen er sendt i udbud d. 12. okt.
Udbuddet vedrører teknik bygning med højspændingsrum, fundamenter samt etablering af nedsivningsanlæg til energioptagerne.

Petri & Haugsted (P&H) er færdig med at lægge foringsrør til højspændingsforbindelsen fra Lyngerup friluftsstation frem til Håndværkervej.
P&H forventer at påbegynde trækning af kabler i slutningen af uge 43. Der skal trækkes 3 stk. 1000 mmalu kabler.
P&H følger tidsplanen.

Tjæreborg Industri (TI) har påbegyndt arbejdet med at lave rørforbindelser samt pumpeinstallationer til den nye 3000 m akkumuleringstank.
TI forventer at elkedlen kan idriftsættes marts 2024, og akkumuleringstanken idriftsættes april 2024.
TI følger tidsplanen.

Den store udfordring er, at Radius har meddelt, de ikke kan spændingssætte den nye højspændingsforbindelse her til december 2023. De forventer først, at det kan ske til juni/juli 2024.
Dette skyldes lang leveringstid på højspændingsudstyr fra ABB
Dette vil naturligvis forsinke idriftsættelsen af elkedlen, og i mindre omfang også idriftsættelsen af elvarmepumpen.

Da vi nu kender de overordnede omkostninger til projektet og kun mangler tilbuddet på bygningen samt udgifter til SRO anlægget og uforudsete udgifter, kan vi konstatere at projektet følger budgettet, der blev fremlagt på den ekstra ordinære generalforsamling.

 

16. august.
Underskrevet kontrakt med Krebs A/S på levering af Fenagy CO2 elvarmepumpe
med energioptagere. Herudover skal der også leveres transformere, højspændings- og koblingsudstyr.
Link til Krebs A/S er: https://krebs-as.dk/jaegerspris-kraftvarmevaerk-krebs-a-s-vinder-stor-varmepumpeopgave/

15. august
Petri & Haugsted påbegyndt udgravning til den nye 10 kV forsyning fra Lyngerup friluftsstadion til varmeværket. Opgravningen er opdelt i flere faser, så der så vidt muligt, kan graves når afgrøderne er høstet og før markerne tilsås igen.

14. juni
Påbegyndt udgravning til fundamentet til den nye akkumuleringstank. Arbejdet forventes at tage 3 uger.
Opførelsen af akkumuleringstanken påbegyndes først til januar.

30. maj
Modtaget 4 tilbud på etablering af elvarmepumpe.
Der afholdes herefter forhandlinger med de bydende.

25. maj. 
Petri & Haugsted valgt til at udføre arbejdet med at etablere en ny højspændingsforsyning fra Lyngerup til varmeværket.

26. april
Frederikssund godkender kommune garanti for lån til projektet.

8. marts 2023
Elvarmepumpen sendt ud i EU udbud

3. marts 2023
Modtaget byggetilladelse på ny akkumuleringstank fra Frederikssund kommune.

22. februar 2023.

Efter forhandlinger med de bydende på elkedlen, er der er i dag underskrevet kontrakt med Tjæreborg Industri om levering af 13 MW elkedel, samt en 3.000 m3 akkumuleringstank
Forventet idriftsættelse af elkedlen bliver i slutningen af februar 2024
Forventet idriftsættelse af akkumuleringstank bliver medio marts 2024

Vedr. etablering af ny højspændingsforbindelse fra Lyngerup til varmeværket, så er der nu lavet aftale med de berørte lodsejere, og udbudsmaterialet på højspændingsforbindelsen kan nu udsendes.

Udbudsmaterialet på 7 MW elvarmepumpe er ved at være tilendebragt, og forventes udsendt i EU udbud i starten af marts.

Bygningen til elvarmepumpen forventes sendt i udbud i løbet af april måned.

6. december. Projektforslaget godkendt af Frederikssund kommune.

Der arbejdes på linjeføringen af højspændings tracé fra Lyngerup, samt kontakt til berørte lodsejere.
Herudover arbejdes der på udformningen af bygningen til el varmepumpen, samt udbudmaterialet til elvarmepumpen, der skal i EU udbud.

9. november Elkedel sendt i udbud, tilbuddene skal være os i hænde medio januar.

Foretaget jordbundsundersøgelser, hvor ny bygning og akkumuleringstank skal placeres.

Indgået rådgiver aftale med Ingeniør huse

14. september. Ekstra ordinær generalforsamling, hvor projektet blev godkendt af generalforsamlingen.

21. juli. Indsendt projektforslag til Frederikssund kommune.

 

 

3D visning af den nye elkedel i den eksisterende bygning. Kedlen er af fabrikatet Parat som kommer fra Norge.
//