El-varmepumpe og bygning

 

15. maj 2024

Varmepumpe bygningen er ved at være lukket. Indvendige arbejder pågår. Beklædning af loftet skal være færdig til den 22. maj, hvor varmepumperne bliver sat ind i bygningen.

Udenfor bygningen er stativer til energioptagerne opsat. Den 14. maj blev energioptagerne leveret, 24 ialt. Energioptagerne sættes på plads den 15- og 16. maj.

Når elvarmepumperne er leveret, påbegyndes arbejdet med at installere rør- og El systemer, samt færdiggøre bygningen.

Varmepumpen forventes idriftsat til september, hvor Radius forventer at spændingssætte vores højspændingskabel.

Budgettet for varmepumpe og bygningen forventes, at kunne holdes indenfor de rammer, der blev opsat ved projektets start.

//