Priser

Tarif gældende fra den 1. jan 2024 til den 31. dec. 2024
Alle priser er inkl. 25 % moms

 

1. Parcelhuse, tæt/ lave boliger og stuehuse (med ét stik pr. boligenhed)

 

Variabel afgift:
0,812 kr. pr. kwh.

Fast afgift 0 - 250 m2:
5.000 kr. pr. år

 

2. Øvrige boliger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger:


Variabel afgift:

0,812 kr. pr. kwh

 

Fast afgift:

0 -250 m2:
5.000 kr. pr. år

250 - 1000 m2
37,60 kr. pr. m2

1000 - 5000 m2
28,20 kr. pr. m2

5000 - 10000 m2
18,80 kr. pr. m2

 

2A. Specielle erhvervsbygninger

Fuld variabel afgift 1,625 kr. pr. kwh.

Denne tarif kan kun anvendes sammen med normaltarif til erhvervsbygninger pkt. 2, og kun på de bygninger, som har begrænset varmebehov, der kan / må afbrydes. Forbruget registreres på særskilt måler.

Anvendelse af denne tarif, skal godkendes af bestyrelsen for Jægerspris Kraftvarme

 

Motivationstarif: Gælder for alle installationer

Ved fremløbstemperatur over 65 grader (årsgennemsnit)

For hver grad returtemperaturen (årsgennemsnit) er under 30 grader, fratrækkes 1% af varmeforbruget.
For hver grad returtemperaturen er over 37 grader, tillægges 1% af varmeforbruget, dog maksimalt 10%.

Ved fremløbstemperatur under 65 grader (årsgennemsnit)

Grænserne for fradrag og tillæg bliver ½ grad højere for hver 1 grad fremløbstemperaturen kommer under 65 grader.

På vores hjemmeside er motivationstariffen uddybet.

3. Tilslutningsbidrag

Andelsindskud:

500,00 kr.

1. Stikledningsbidrag: Nye huse

24.800,00 kr. for tilslutning og indføring i bygning.
Herudover beregnes en pris for stikledningen.
Pris pr. meter regnet fra skel, ud mod transmissionsledningen.
1.730 kr ved lægning i græs / grus.
2.030 kr. ved lægning i flisebelægning
2.850 ved lægning i asfalt.
max effekt 80 kw)

2. Stikledningsbidrag ved konvertering fra oliefyr eller el varme

   Gældende i 2024.:                                       25.000 kr.
Prisen er gældende for max 20m stikledning regnet fra skel.

Udover 20m, er prisen kr. 1.850 kr. pr. m
(max effekt 80 kw)

 

3. Byggemodning:
Efter regning
Værket opkræver byggemodningsbidrag, ved udstykninger af nye områder.

Bidraget opkræves af grundudstykkeren.

Bidraget skal dække værkets omkostninger til etablering af gadeledninger i nye udstykningsområder.

4. Gebyrer

Første rykker 100,00 kr. 5 dage efter forfald

Anden rykker, inkassoskrivelse 100,00 kr 15 dage efter forfald

Flytteopgørelse 65,00 kr

Lukning for varmen 375,00 kr Inde i ejendommen

Åbning for varmen 375,00 kr Inde i ejendommen

5. Renter

Ved for sen indbetaling opkræves der renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

6. Betalingsbetingelser.

Investeringsbidraget forfalder til betaling ved kontraktens underskrivelse, og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Stikledningsbidraget betales forud, og fastsættes i forhold til tidspunktet for tilslutning af måler.

Variabel afgift opkræves månedsvis forud i 4 lige store rater(á conto) efter skønnet forbrug og opgøres efter udgangen af regnskabsåret på basis af forbrugt varme i henhold til fjernvarmeselskabets energimåler, opsat hos forbrugeren.

Fast afgift opkræves á conto sammen med den variable afgift med 1/4 pr. rate, forbrugeren har været tilsluttet / har kunnet modtage varme.

7. Leveringsbetingelser.

Husinstallationer må ikke tilsluttes fjernvarmenettet uden forudgående godkendelse af varmeværkets driftsbestyrer.

Se i øvrigt selskabets standardleveringsaftale.

 

//