Serviceordning for 500kr. pr. år

Regelmæssige eftersyn er sundt for din varmeøkonomi

Jægerspris Kraftvarme tilbyder regelmæssige eftersyn af dit anlæg for kun 500 kr. pr. år
Beløbet betales i en 6 års periode, så prisen ialt bliver 3.000 kr. inkl. moms.
Prisen inkludere 1 stort og 2 små eftersyn, som beskrevet herunder.

Jo bedre, du udnytter fjernvarmen, jo mindre bliver din varmeøkonomi. Ligesom din bil kommer til jævnlige eftersyn, er det også en god idé at justere og vedligeholde din varmeinstallation. Med Fjernvarmens Serviceordning får du regelmæssige eftersyn på din varmeinstallation:

  • Et hovedeftersyn hvert 6. år
  • Et vedligeholdelsestjek hvert andet år

Ved hovedeftersynet tjekker vi både din installation, din bolig og dine forbrugsvaner:

  • Alle fjernvarmeinstallationer i huset bliver efterset, testet og justeret. Lige fra hovedinstallationens forskellige dele til radiatortermostaterne.
  • Selve boligen gennemgås for at vurdere dit energiforbrug. For eksempel tjekkes isolering, vinduer og radiatorstørrelse.
  • Endelig får du en grundig vejledning i, hvordan gode vaner kan holde på varmen - og samtidig holde varmeforbruget nede.

Hvert andet år skal anlægget vedligeholdelsestjekkes, så du ved, at alt er justeret og virker, som det skal.


Specialuddannede vvs-installatører

Vvs-installatørerne har gennemgået en specialiseret uddannelse og er certificeret under Fjernvarmens Serviceordning. Det er din garanti for kvaliteten af arbejdet. Vvs-installatøren efterser, justerer og vejleder - og du bestemmer selv, hvilke forbedringer, du vil gennemføre.

Jægerspris Kraftvarme kan tilbyde en evt. financeringsordning, ved større ændringer af din varmeinstallation.

Du kan læse mere om Fjenvarmens Serviceordningen på følgende link: www.fjr-ordning.dk
Her kan du også hvilke VVS installatører der er med i ordningen.


For din og miljøets skyld

Fjernvarmens Serviceordning er et samarbejde mellem DS Håndværk & Industri, TEKNIQ, Dansk Fjernvarme og Teknologisk Institut. Formålet med serviceordningen er at sikre fjernvarmeforbrugerne en god varmekomfort, en fornuftig varmeøkonomi - samt at skåne miljøet for unødvendigt energiforbrug.

Lokale VVS installatører der er certificeret under Fjenvarmens Serviceordning

Kolby & Søn
Kastanievej 10
3630 Jægerspris

Tlf. 47.56.06.00

//