Nyheder

Årsopgørelser og budgetter

Årsopgørelser for 2022 og budget for 2023, er udsendt og kan ses i E-Forsyning. Opgørelserne sendes også til e-boks, for dem dem der er tilmeldt. elle…

Varmeprisen for 2023

Varmeprisen for 2023.Varmeprisen for 2023 bliver følgende.Fastafgift, uændret                            5000 kr./årVariabel afgift                   …

Varmeprisen sænkes for 2022

Varmeprisen sænkes for 2022.Varmeprisen for 2022 vil blive sænket med tilbage virkende kraft fra den 1.april 2022. Det kan endnu ikke siges præcis, hv…

Orientering om indefrysningsordningen

Indefrysningsordningen

Ekstra ordinær generalforsamling

Resultatet fra generalforsamlingen blev et overvældende flertal for at igangsætte det nye projekt.

Gaspriser

Gaspris info august

Gaspriser

Gaspris info maj

Aconto betaling 5. maj, og orientering om overvejelser om udfasning af naturgas.

Bestyrelsen har på trods af de kraftig stigende gaspriser valgt at fastholde de priser, der allerede er varslet. Dermed bliver maj raten den samme, so…

Gaspriser

Gaspriser info februar