Kontrol af lækager

De kan hurtigt kontrollere Deres anlæg. Det anbefales at gøre dette mindst én gang pr. år.

Fremgangsmåden er som følger:

 


1. Luk for returventilen ( blåt håndtag ), hvor fjernvarmen kommer ind i huset

 

2. Åben begge ventiler ud til Deres radiatoranlæg ved unit´en

 

3. Åben et par radiatorventiler på max., samt åbne til evt. gulvvarme

 

4. Ved Grundfos måler trykkes der på knappen mærket ” press”. De skal nu trykke 7 gange på denne, indtil der i displayet står m3/h. Displayet skal vise 0 m3/h efter ca. 1 minut.

 

5. Ved Kamstrup målere trykkes der på knappet mærket ” > ” 8 gange, indtil displayet viser l/h. også her skal displayet vise 0 l/h efter ca. 1 minut.

 

Hvis displayet ikke viser 0, har De sandsynligvis en lækage i Deres radiatorinstallation. De bør dog en ekstra gang kontrollere at Deres returventil er helt lukket (blåt håndtag).

Har De en lækage i radiatorinstallationen, skal De henvende Dem til Deres VVS installatør, samt forsikringsselskab, for udbedring af skaden.

 

De skal også meddele Jægerspris Kraftvarme at De har en lækage. Dette gælder også hvis De konstaterer unormal fugt på jorden, hvor stikledning går på Deres grund.

 

Er De i tvivl om hvordan De kontrollerer Deres anlæg, eller har spørgsmål i øvrigt, er De velkommen til at kontakte varmeværket, for at få et gratis besøg for vejledning i Deres anlæg.

//