Erfaringer fra besøg og sommerluk

Gode råd til at opnå bedre afkøling

I forbindelse med at der er indført afkølingstarif, der gælder for forbrugere med årsafkøling under 20 grader, har vi lavet denne side, med råd og vejledning.

De råd der er her på siden, bygger på de erfaringer vi har fra besøg hos brugere med meget dårlig afkøling. 

Årsafkøligen fremgår af din årsopgørelse 

 

Følgende råd gælder for alle typer veksler units 

1. Den mest almindelige fejl er at sommerventilen ikke bliver lukket når fyringssæsonen ophører.

Sommerventilen skal lukkes når cirkulationspumpen stoppes.

2. En anden almindelig fejl, er at termostat ventilen stilles alt for højt.

 

Ved 2 strengs radiatoranlæg skal ventilen normalt ikke stå over mærket 2 der er markeret på den grå skala. I meget kolde perioder kan det være nødvendigt at hæve indstillingen til ca. 2,5, således at fremløbstemperaturen til radiatorerne bliver ca. 60 - 65 grader, denne temperatur kan aflæses på termometeret under din unit, termometeret er markeret med en rød radiator. 

Temperaturen øges når ventilen drejes mod den røde prik. 

Stiger udendørstemperaturen igen til ca. 0 grader, indstilles termostatventilen igen til 2.

Ved 2 strengs anlæg skal radiatorerne være varme i toppen og kolde i bunden.

Cirkulationspumpen skal ved de fleste to strengsanlæg køre på trin 1

 

Ved 1 strengs radiatoranlæg skal fremløbstemperaturen justeres efter udetemperaturen, følgende vejledende temperaturer passer til de fleste anlæg

 

 Udetemperatur

 grader

 fremløbstemperatur til radiatorer

 Indstilling termostat ventil

 10

 40

1 - 1,5 

 0

 50

 -10

65

 2,5

 

Det er her vigtigt at huske at temperaruren stilles ned igen, når vi når frem til foråret.

Cirkulationspumpen skal ved de fleste et strengsanlæg køre på trin 3. Ved at køre pumpen på trin 3, kan fremløbstemperaturen til radiatorene sænkes, og derved opnå en bedre fyringsøkonomi.

Direkte anlæg 

 Ved direkte anlæg er den eneste justeringsmulighed radiator ventilen, her gælder det, at alle radiatorer skal være åbnet, termostaterne skal stå ens.

Der henvises til afsnittet "brug alle radiatorerne" under menuen gode råd på vores hjemmeside.

Gulv varme 

 Gulv varme forsynes normalt via en blandesløjfe. Her er det muligt at indstille fremløbstemperaturen til gulv varme kredsene. Gulv varme er normalt dimensioneret til en fremløbstemperatur på ca. 35 grader.

Overfladetemperaturen på gulvet bør være mellem 24 - 27 grader.

Vær opmærksom på, at det kan tage helt op til et døgn at få indstillet gulvvarme i det enkelte rum, så temperaturen er tilpas. 

Dette er de mest almindelige råd der skal overholdes.

Der kan også være defekte reulerings ventiler mm som kan forårsage dårlig afkøling, dette kræver et nærmere eftersyn.

Der henvises iøvrigt til punktet "gode råd" i menuen på hjemmesiden 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte varmeværket, for at få et gratis besøg.

Sommerventil åben Cirkulationspumpe i drift
Sommerventil lukket Cirkulationspumpe stoppet
Her er termostatventilen indstillet til lidt over 2
Pumpe indstillet på trin 1
trin 2
trin 3
//