Tilslutningspriser

Alle priser er inkl. moms

 Andelsindskud

 :

 500,00

 kr.

 

 1 Stikledningsbidrag

 :

 se gældende tarifblad   

 

24.800,00 kr. for tilslutning og indføring i bygning.
Herudover beregnes en pris for stikledningen.
Pris pr. meter regnet fra skel, ud mod transmissionsledningen.
1.730 kr ved lægning i græs / grus.
2.030 kr. ved lægning i flisebelægning
2.850 ved lægning i asfalt.
(max effekt 80 kw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Stikledningsbidrag
ved konvertering

 :

 25.000,00

 kr

 For konvertering af eksisterende anlæg. (olie eller el varme)

Prisen er gældende for max 20m stikledning regnet fra skel.

 

 

 

 

 Udover 20m, er prisen kr. 1.850 pr.m

 

 

 

 

 (max effekt 80 kw)

 3. Byggemodning

 :

 Efter regning

 

 Værket opkræver byggemodningsbidrag, ved udstykninger af nye områder.

Bidraget opkræves af grundudstykkeren.

Bidraget skal dække værkets omkostninger til etablering af gadeledninger i nye udstykningsområder.

//