2019 rater

30. december 2018

2019 rater

I forbindelse med omlægning af vores regnskabsår, er der ikke udsendt aconto rater for januar 2019.

Vi har i december måned lavet årsaflæsninger. Årsopgørelserne udsendes med betalingsservice sidst i januar måned.

Som tidligere orienteret, udsender vi kun 4 aconto rater i 2019.
Betalingsmånederne bliver: februar, maj, august og november. 

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår.