Gaspriser

18. august 2022

Hermed den seneste analyse af gas situationen.

Prisen på gas er steget voldsomt, efter at Rusland har sænket deres eksport af gas til 20%.

Med de nuværende gaspriser, og de prognoser vi ser for gasprisen i den kommende fyringssæson, kan det ikke undgås at det vil få indflydelse på varmeprisen, der vil stige.

Elpriserne er også stigende og det kan være med til at kompensere lidt for de høje gaspriser, da vi vil få højere indtægter fra vores elproduktion.

Foreløbig har det solrige vejr gjort at solvarmeanlægget har produceret det meste af vores varmeforbrug og vores forbrug af gas har været minimalt.

Vi holder løbende øje med prisudviklingen, både på gas- og elområdet, og vil melde de fremtidige priser ud, når vi har nogle mere pålidelige prognoser.

Markedsupdate
17. august 2022
Gas
Markedet er præget af et stort pres på forsyningssiden, der ifølge Rusland fortsat skyldes manglende reservedele til Nord Stream 1 vedligeholdelsesarbejdet. Der er stor uenighed om, hvorvidt det skyldes de europæiske sanktioner eller om dette bliver brugt som politisk våben fra russisk side. Samtidig har sommerens høje temperaturer øget presset på efterspørgselssiden, grundet et større behov for køling. Konklusion:
Gasprisen har fortsat sin himmelflugt hen over sommeren som følge af negativt pres på forsyningssiden såvel som efterspørgselssiden. Især det europæiske klima denne sommer har sat et stort pres på energisektoren. Teknisk analyse:
Prisen på 2023 kontrakten er fortsat opad og taget en stigning på 45% over de sidste 3 uger, og handles pt. i niveauet 218 EUR/MWh. Stigningen har kun været afbrudt af enkelte dage med små prisfald. Både det korte- og mellemlange glidende gennemsnit har påvirket prisstigningen, mens det langsigtede glidende gennemsnit først lige er begyndt af vise tegn på påvirkning. Det relative styrkeindeks er ligeledes meget højt, hvilket peger på at prisen er meget overkøbt, set ud fra et teknisk analytisk perspektiv. Forklaringen på dette findes i de fundamentale markedsforhold hvor faktorer, som ovenfor anført, fortsat er lavt flow via Nord Stream 1 og øget behov for køling, som følge af varmen. Den tekniske analyse tillader fortsat prisstigninger, mens markedet følger de fundamentale ændringer. Udsving i disse ændringer har den væsentlige betydning for prisudviklingen, hvorfor vi lægger det største fokus herpå.

Fundamental analyse:
Gas:
I Nord Stream 1 er der for nærværende et stabilt flow, men kun på 20% af dens fulde kapacitet, hvilket har været gældende siden ultimo juli. Det skyldes, at der fortsat er problemer med den renoverede turbine, der er strandet i Tyskland. Den russiske ambassade i Tyskland har udtalt, at de vil forsikres om, at EU-sanktionerne fjernes før de kan tage den tilbage. Kreml fastholder fortsat, at det ikke skal ses som et politisk våben, mens Siemens, der leverer disse reservedele, har meldt ud, at alt er som det skal være fra deres side.
Samtidig er forbuddet mod import af russisk kul trådt i kraft pr. 10 august, hvilket har været med til at løfte de langsigtede gaskontrakter. På kul-siden er der en yderligere begrænsning, der som følge af den rekordlave vandstand i Rhinen, har indflydelse på hvor meget skibene kan transportere.
I Tyskland har man opjusteret målene for udnyttet lagerkapacitet til 85% i oktober og 95% i november, fra tidligere mål om hhv. 80% og 90%. Disse mål kræver, med de nuværende flows, at ekstraordinære foranstaltninger tages i brug, hvorfor EU ønsker at reducere gasforbruget med mindst 15%.
Gazprom var for nylig ude og sige, at gaspriserne, som følge af EU's sanktioner mod Rusland, potentielt kan fordobles hen over den kommende vinter.

Norge forsøger at kompensere for den manglende forsyning fra Rusland, det på trods af planlagte vedligehold på forskellige anlæg, og derfor har vi ikke oplevet samme nedgang i sommermånederne, som normalt er tilfældet.