November raten hæves ikke

11. oktober 2022

Da gasprisen er faldet mærkbart over især de sidste 2 uger, er det besluttet ikke at hæve november raten, som det ellers er blevet varslet.

November raten vil derfor blive den samme som de foregående 3 rater, der er indbetalt i år.

Hvis gaspriserne stiger mere, end hvad vi budgetterer med på nuværende tidspunkt i løbet af november og december, vil varmeprisen blive reguleret på årsopgørelsen, der udsendes sidst i januar.
Reguleringen vil i givet fald ligge inden for den pris, der blev varslet med ikrafttrædelse pr. 1. oktober.