Varsel om prisændring

31. august 2022

Varsel om prisændringer pr. 1. oktober 2022

Verdenssituationen har resulteret i store prisstigninger på gas, og da vi hovedsageligt brug gas til at producerer varme i vinterhalvåret, sætter vi prisen op fra den 1. oktober 2022. Prisstigningen skyldes i overvejende grad Ruslands invasion af Ukraine, som har betydet prisstigninger på hele energimarkedet.

Prisen på naturgas er steget kraftigt de sidste 2 uger, dette skyldes usikkerheden om forsyningen med naturgas til det europæiske marked fra Rusland.

Hvis ikke vi ændrer prisen nu, vil vi oparbejde et stort underskud og vi vil få problemer med at betale gasregningerne til vinter.

Det har derfor været nødvendigt at varsle prisændringerne med mindre end 3 måneders varsel. Den næste rate forfalder til betaling den 7. november.

Det er vigtigt at pointere, at hvis prisen på naturgassen falder til under den pris vi forventer med den her varslede tarif, vil varmeprisen på årsopgørelsen blive korrigeret med en lavere pris

Priserne pr. 1. oktober 2022

Fastafgiften forbliver uændret 5.000 kr. inkl. moms

Variabel afgift stiger til 2,50 kr./kwh inkl. moms.

Fjernvarmetariffen for 2022 er på nuværende tidspunkt følgende, priserne er inkl. moms

  1. januar til 31. marts:                     Fastafgift:                    5.000 kr./år
                                                Variabel afgift:                   0,775 kr./kwh
  2. april til 30. sept.:                         Fastafgift:                    5.000 kr./år
                                                Variabel afgift:                   1,625 kr./ kwh
  3. oktober til 31. dec.:                      Fastafgift:                   5.000 kr./år
                                                Variabel afgift:                   2,500 kr./ kwh

 

Gennemsnitsprisen for fjernvarmen i 2022 bliver på nuværende tidspunkt, med de udmeldte prisændringer:                      Fastafgift:                    5.000 kr.
                                                    Variabel afgift.                   1,574 kr./kwh                    

 

For et hus, der bruger 18.1 kwh/år, bliver den årlige udgift til fjernvarme
33.489 kr.
Prisen ved samme forbrug i 2021 var 12.192 kr.

Der foretages en aflæsning af alle varmemålere i slutningen af september måned.