Vores mangeårige formand Ove Louis Hansen er død

30. juli 2020

Jægerspris d. 27.juli 2020

Det er med sorg, at vi må meddele, at Ove Louis Hansen er død søndag d. 19. juli 2020 efter kort tids indlæggelse på Hillerød Hospital. Ove var formand for bestyrelsen i Jægerspris Kraftvarme fra værkets start i 1994 og til 2018 og siden næstformand til nu. Ove var en ildsjæl. og det er ikke mindst hans fortjeneste, at fjernvarmeprojektet er lykkedes så godt i Jægerspris/ Gerlev/ Landerslev. Med sin store ekspertise som maskinmester på Kyndbyværket var han et naturligt valg til formandsposten, som han med stor ildhu og idésomhed bestred i lige knapt 25 år. Jægerspris Kraftvarme var hans livsopgave. Han vil være stærkt savnet.

Æret være mindet om Ove Louis Hansen..

 

Ved Oves død indtræder suppleant Kjeld M. Hansen i bestyrelsen